Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Tấn Di nhậm chức Cha Sở


Trong taâm tình möøng Chuùa Gieâsu soáng laïi vaø taï ôn Thieân Chuùa
GIAÙO XÖÙ LÖÔNG HOØA THÖÔÏNG

Ñöùc giaùm muïc Giaùo phaän Myõ Tho
Pheâroâ Nguyeãn Vaên Khaûm
seõ chuû teá Thaùnh Leã vaø cöû haønh nghi thöùc nhaäm chöùc cha sôû môùi 
Gabriel Nguyeãn Taán Di

Vaøo luùc 9 giôø 30 thöù naêm ngaøy 31 thaùng 03 naêm 2016

Traân troïng kính môøi.................
ñeán hieäp daâng thaùnh leã Taï Ôn vaø caàu nguyeän cho cha sôû môùi cuøng baø con giaùo daân Löông Hoøa Thöôïng
Sau thaùnh leã, kính môøi chung vui tieäc möøng taïi khuoân vieân nhaø xöù Löông Hoøa Thöôïng: Soá 01, aáp 4, xaõ Löông Bình, huyeän Beán Löùc, tænh Long An.

Rất haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp.
Hôïp thænh Kính môøi


BeâÑa Toáng Vaên Truyeàn Gabriel Nguyeãn Taán Di

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Thông báo Họp Mặt

Cha Bề Trên Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn mời tất cả các anh em từ khóa 1 đến khoá 9 họp tại ĐCV Saigon lúc 7g30am, Thứ 5, ngày 10.3.2016. 
Xin cho Thăng số anh em có thể tham dự trước ngày 25/2 
nhé. Khẩn.
Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

cha Chiến Chinh nhận chánh xứ

THIỆP MỜI
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa
Và tri ân Đức Giám Mục Giáo Phận
Giáo xứ Bình Ba
Hân hoan Đón mừng Cha Tân Chánh Xứ
ĐAMINH MAI CHIẾN CHINH
Xin kính mời
Quý Cha - Khóa 6 Đại chủng viện thánh Giuse – Sài Gòn
Đến tham dự Nghi thức Nhận xứ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn
Tại Nhà thờ Bình Ba (Quốc lộ 56, cách Tp Bà Rịa khoảng 16 km)
Vào lúc 09g00 sáng Thứ hai, ngày 03 tháng 8 năm 2015
Sau Thánh lễ xin Quí Cha cùng chung vui với chúng con tại khuôn viên Giáo xứ.
Trân trọng kính mời
Dom MAI CHIẾN CHINH
Tân Chánh xứ Bình Ba

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Thông báo họp lớp

GIÁO XỨ TRUYỀN TIN
Giáo hạt Tây Ninh - Giáo phận Phú Cường.
Xã An Cơ, Huyện Châu Thành , Tây Ninh, Đt: 066.37822660

THÔNG BÁO
V/v họp lớp Khóa 6 ĐCV Thánh Giuse

Kính thức Quí Anh em !
 Theo tinh thần chung k6 ĐCV Thánh Giuse niên học (1999 - 2005), sau 2 năm anh em không họp lớp, năm nay trùng vào dịp anh em chúng ta kỷ niệm ngày tựu trường được 15 năm, vì vậy anh em Giáo Phận Phú Cường theo luân phiên có dịp cùng với Quí anh em qui tụ lại để cùng nhau dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa, chia sẻ, thăm viếng, ôn lại những kỷ niệm, và trao đổi về công việc mục vụ.
Xin Quí Anh Em cố gắng xếp thời gian, và gác lại công việc thường nhật,  để về tham dự thật đông đủ.
Anh em k6 Giáo Phận Phú Cường hân hạnh đón tiếp.
Thời gian từ 14h00; thứ hai 20.10 - > 22.10.2014.
Chương Trình
Thứ hai ngày 20.10.2014
14h00: Đón tiếp tại số 104 Lạc Long Quân,Tp Thủ Dầu Một, BD (nhà Chung GP)
16h00: Chào thăm Đức Cha.
16h45: Gx Thới Hòa, Thánh lễ, tiệc tối, nghỉ ở KS Đại Nam
Thứ Ba ngày 21.10.2014
Không lễ sáng
07h00: Điểm tâm
08h00: họp Lớp
09h00: Tham quan Đại Nam, NT Chánh Tòa, và cơm trưa. 
11h15: Cơm trưa ( Gx Chánh Thiện)
14h00: hành trình về Tây Ninh, ghé chùa Cao đài.
17h15: Gx Truyền Tin - Hảo Đước, Thánh Lễ ( TN)
16h15: Cơm Tối.
20h00: (hành trình đến vùng truyền Giáo, Gx Suối Dây, nghỉ Đêm)
Thứ Tư ngày 22.10.2014
06h30: Thánh Lễ tại Gx Suối Dây.
08h00: điểm tâm.
09h00: (Tham quan cục R, núi bà đen).
11h15: Cơm trưa, càphê, chia tay
( chương trình có uyển chuyển)
Trân trọng kính báo.
Gx Truyền Tin - Hảo Đước, ngày 17 tháng 9 năm 2014
Đại diện anh em k6 GP Phú Cường  

 Giuse Phạm Chí Dũng

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

TIN BUỒN

Xin được thông tin cho anh em:
Ông Batolomeo Nguyễn Như Lành,
bố của Nguyễn Như Danh, tổ 1,
vừa mới qua đời.

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành
 vào lúc 4 giờ 30 sáng, thứ 5, ngày 21/11/2013,
tại giáo xứ Gia Lào, giáo phận Xuân Lộc.

Xin anh em sắp xếp đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ba của Danh.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Lễ cưới Hoàng Công Uy, ngày 31/8/2013

Lễ Cưới Cặp đôi hoàn hảo : HOÀNG OANH – HOÀNG UY
Giáo xứ Phúc Hải hân hoan chào mừng Quí Cha, Gia đình hai họ, và Đôi Tân hôn về tham dự Thánh Lễ Hôn Phối vào lúc 9h30 Thứ Bảy, ngày 31.08.2013 : Một ngày Hạnh Phúc và tràn ngập niềm vui của Đôi Tân Hôn :
Anh Gioan.B Hoàng Công Uy sánh duyên cùng
Chị Maria Vũ Thị Hoàng Oanh.
Chủ tế Thánh Lễ : Cha Giuse Đinh Tấn Hoài
Giảng lễ : Cha Giuse Hoàng Đức Tú
Chứng Hôn : Cha Đaminh Nguyễn Thành Tiến
Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế nói lên ý nghĩa của ngày lễ hôm nay : “Thiên Chúa là nguồn vui, Ngài đã muốn chia sẻ và thông ban niềm vui cho con người, cho các gia đình, đặc biệt cho đôi Tân Hôn để họ sống vui và sống hạnh phúc trong tình yêu của Ngài”. Trong nhiều mối liên hệ với đôi bạn, chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho đôi bạn đạt được điều mà đôi bạn hằng mong ước.
Trong bài chia sẻ Tin mừng, Cha giảng lễ kể câu chuyện: “Một Ông Cố của 4 người con làm linh mục, trước khi lập gia đình cũng đã ước mơ đi tu để làm linh mục, nhưng ước mơ không thành; ý Chúa muốn Ông sống đời hôn nhân gia đình,… và Ông thực sự hạnh phúc trong ơn gọi gia đình, không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì Chúa không gọi, chọn Ông làm linh mục… ”. Từ một câu chuyện thực tế trong cuộc sống đời thường, Cha giảng lễ đã nối kết với các bài đọc trong thánh lễ (câu chuyện Tôbia, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlosê, Tiệc cưới Cana). Khởi đi từ tiệc cưới Cana, nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, Chúa Giêsu đã làm phép lạ Hóa nước lã thành rượu ngon, cứu cho gia đình trước khó khăn bất ngờ xảy đến, và làm cho đôi tân hôn trọn niềm vui trong ngày thành hôn… Câu chuyện Tôbia nhắc cho đôi bạn hãy nhớ đến Chúa, đặt Chúa ưu tiên hơn các thứ khác, và kính sợ Ngài trong mọi hoàn cảnh…; “Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết mọi điều thiện hảo…”, Thánh Phaolô mời gọi đôi bạn noi gương Chúa Kitô, Người đã yêu thương Hội Thánh bằng một tình yêu chung thủy, chia sẻ và hiến dâng tất cả cho Hội Thánh, thì đôi bạn cũng hãy sống chung thủy, chia sẻ và hiến dâng tất cả cho nhau như vậy. Cầu chúc cho đôi bạn luôn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa và sống vui trong tình thương mến của mọi người. Amen. Mong thay !!!


Bộ sưu tập hình hang đá máng cỏ

Liên kết các Blog

  • - CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN – B KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Is 61,9-11; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38 CHỦ ĐỀ: MARIA, NGƯỜI NỮ ĐỨC TIN SỨ ĐIỆP: Siêng năng lần hạt; ca...

Album CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Album SAO CON KHÔNG CÓ LỜI RU

Lượt xem:

Web Page Traffic Counter